Biogasproces

 

Vergisten van koeienmest  is een biologisch omzettingsproces, door bacteriën, dat onder natuurlijke omstandigheden al in mest plaatsvindt. De input van GroeneWoudgas bestaat uit verse koemest.  De mest komt van plaatselijke melkveehouders.

Dit natuurlijke gas bestaat voor een groot deel (circa 60%) uit methaan (CH4) en daarnaast nog CO2 en H2O. De werking van een vergistingsinstallatie is op dit natuurlijke proces gebaseerd. Het proces verloopt het meest optimaal bij een temperatuur van ca. 39 graden in een zuurstofloze omgeving. Het biogas wordt gevormd door de afbraak van de gemakkelijk afbreekbare organische stof componenten in de mest waaronder ook de vluchtige vetzuren, welke verantwoordelijk zijn voor de geuremissie uit mest. Omdat het gehele proces zuurstofloos moet plaatsvinden zijn de vergistertanks afgedekt met een speciaal gasdichte kunststof folie en daaroverheen nog een afdekzeil om weersinvloeden uit te schakelen. In deze kenmerkende bolle daken op de silo’s wordt het biogas opgevangen en daarna verder verwerkt.

Het biogas wordt opgewerkt tot groengas en daarna op het aardgasnet van Sint-Oedenrode, Nijnsel, Olland en Boskant gepomt. De jaarlijkse productie is genoeg voor 750 huishoudens.