1. Weegbrug

Elke vracht mest van elke boer die aan- en afgevoerd wordt gaat over de weegbrug om exact het gewicht te bepalen. Ook wordt elke vracht bemonsterd voor de NPK waarden.

2. Opslag verse mest, 300m3

Op het erf heeft Frank een opslag voor verse mest van 300 m3. Vanuit deze opslag wordt elk uur 5 m3 mest naar de vergister gepompt voor voeding van de bacteriën. Methaanbacteriën zitten van nature in koemest. Door dagverse koemest op te halen zorgen we dat zo min mogelijk biogas in de stal ontsnapt, en zoveel mogelijk wordt opgevangen in het gasdak van de vergister.

3. Vergister, 4000m3

Eén keer per uur wordt de hele tank gemixt en ontstapt het biogas uit de verse mest. De tank is 39 graden, net als een koe. Het biogas wordt boven in de bol van het dak opgevangen. Dagelijks produceert de vergister ruim 4800 m3 biogas met 58% methaan.

4. Validatietanks

In deze tanks wordt het digestaat (= mest na vergisting) met rest koelwarmte van de biogascompressor verhit van 39 naar 55 graden. Na 2,5 uur zijn alle bacteriën gedood. Dit is verplicht als je het product wil exporteren.

5. Decanter

Een decanter is een centrifuge die door zwaartekracht het digestaat scheidt in een dunne en dikke fractie. De dikke droge fractie valt via een transportband in de naastgelegen bunker. Van dit product worden korrels, potgrond en bouwmaterialen gemaakt.

6. Stikstof stripper

De warme dunne fractie uit de centrifuge wordt in de stripper 'gewassen' met een sterke luchtstroom. Hierdoor komt de minerale stikstof in het digestaat vrij als ammoniakgas. Daarna wordt het ammoniakgas 'gewassen' met zwavelzuur (blauwe vaten). Uit deze reactie ontstaat ammoniumsulfaat, wat gebruikt wordt als kunstmestvervanger op grasland en akkerland.

7. Opslag gestripte dunne fractie, 300 m3

De gestripte dunne fractie die over blijft in de 300m3 opslag, gaat retour naar boeren als bemesting voor de akkers. Door het vergistingsproces zijn de mineralen in het product beter opneembaar voor de planten.

8. Gasopwerking

De grote compressor perst het biogas door membranen. Deze filters scheiden het methaan van de CO2. Het biogas wordt groengas met 89% methaan.

9. THT-toevoeging

Voordat het op het gasnet van Sint-Oedenrode wordt gepompt, wordt de Nederlandse gasgeur (THT) nog toegevoegd. Dit om het gas te kunnen ruiken. Dit apparaat produceert dagelijks circa 3200 m3 groengas, jaarlijks voldoende voor ruim 900 huishoudens. Groengas is exact gelijk aan Nederlands aardgas.

10. Fakkel

A. Hulpstoffentanks

B. Warmtewisselaar

C. Warmtepompen

D. Machinekamer Begane grond

E. Actief kool filters